top of page

Bywam też tłumaczem z języka serbskiego

Antologia Współczesnej Poezji Serbskiej

Grzegorz Walczak dokonał wyboru wierszy współczesnych serbskich poetów i przetłumaczył je z języka serbskiego na polski.

Antologia ukazała się w 2015 roku, Wydawnictwo Książkowe Ibis.

Tłumaczenie książki było współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Informacji Republiki Serbii.

 

Słuchowiska radiowe w adaptacji autora i tłumaczenia:

 Zvonimir Kostić: Apostoł. [Słuchowisko]. Przeł. z serb. G. Walczak Reż.:J. Kukuła. Radio 1987.

Bora Oliacić: Premiera. [Słuchowisko]. Przeł. z serb. G. Walczak Reż.: M. Kulesza. Radio 1988.

Miodrag Djukić: Tlen. [Słuchowisko]. Przekł. z serb. G. Walczak. Reż.: A. Zakrzewski. Radio 1990.

Teksty przekładów sztuki Dusana Kovacevicia "Kumowie" znalazły się w kwartalniku literackim Stowarzyszenia Pisarzy Polskich - "Podgląd" 2017, nr 2 (9), na portalu www.pisarze.pl, a w formie adaptacji radiowej w: "Poezja dzisiaj" 2017, nr 124/125.

http://podglad.com.pl/?page_id=577

http://pisarze.pl/index.php/dramat-proza/13582-dusan-kovacevi%C4%87-kumowie.html

Z polskiego na chorwacki:

A. Nawrocki: Pobune. [Wybór wierszy]. [Przekł.:] A. i G. Walczak. Karlovac: Osvit1989, 24 s.

Autor przetłumaczył także wiele wierszy i aforyzmów publikowanych w czasopismach literackich i internecie.

bottom of page